Centrum EDU - CENTRUM IT

 

Novum

Materiały dydaktyczne

____________________________

 

1. BHP w pracowni komputerowej.

ściągnij wykład

 

2. Zaawansowane skróty klawiaturowe.

ściągnij wykład

 

3. Przeliczanie jednostek.

ściągnij wykład

____________________________

 

 

Bit – najmniejsza ilość informacji potrzebna do określenia, który z dwóch równie prawdopodobnych stanów przyjął układ. Jednostka logiczna.

 

Jest to również najmniejsza jednostka informacji używana w odniesieniu do sprzętu komputerowego a oznaczana jest za pomocą „b”.

 

Bit przyjmuje jedną z dwóch wartości, które zwykle określa się jako 0 (zero) i 1 (jeden), choć można przyjąć dowolną inną parę wartości, np. prawda i fałsz, tak lub nie czy -1 i +1. W pierwszym przypadku bit jest tożsamy z cyfrą w systemie dwójkowym.

 

Binarny sposób zapisu informacji związany jest z tym, że komputer jako urządzenie cyfrowe rozpoznać może dwa stany napięciowe:

 

- 0 – brak napięcia lub bardzo niskie (mniej niż 10% wartości wysokiego)

- 1 – wysokie napięcie.

 

Z tego względu, obliczenia wykonywane przez procesor opierają się na binarnym (dwójkowym) systemie liczbowym.

 

Prędkość transmisji danych mierzy się w bitach na sekundę (bps, bit/s), kilobitach na sekundę (Kb/s), megabitach na sekundę (Mb/s) czy w gigabitach na sekundę (Gb/s).

 

____________________________

 

Bajt - najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, składająca się z 8 bitów.

 

Jednostka składająca się z ośmiu bitów zwana jest również oktetem.

 

Najczęściej stosowanym skrótem dla bajtu jest wielka litera "B" (w odróżnieniu od bitu oznaczanego małą literą "b").

 

Warto zauważyć, że stosowanie przedrostków kilo, mega, giga i tera (oraz większych) w tej terminologii jest niezgodne z określeniami układu SI (np. kilo w układzie SI oznacza 1000, a nie 1024, jak stosuje się dla bajtów). Jest to częstym źródłem nieporozumień zwłaszcza co do faktycznej pojemności dysków oraz prędkości urządzeń sieciowych (podawanych w bitach), których producenci z powodów marketingowych wolą oznaczać zgodnie z układem SI.

 

 

Wielokrotności bajtów

Przedrostki dziesiętne
(SI)

Przedrostki binarne
(IEC 60027-2)

Nazwa

Symbol

Mnożnik

Nazwa

Symbol

Mnożnik

bajt

B

10^0

bajt

B

2^0

kilobajt

kB

10^3

kibibajt

KB

2^10

megabajt

mB

10^6

mebibajt

MB

2^20

gigabajt

gB

10^9

gibibajt

GB

2^30

terabajt

tB

10^12

tebibajt

TB

2^40

petabajt

pB

10^15

pebibajt

PB

2^50

eksabajt

eB

10^18

eksbibajt

EB

2^60

zettabajt

zB

10^21

zebibajt

ZB

2^70

jottabajt

yB

10^24

jobibajt

YB

2^80

 

[Rozmiar: 28250 bajtów]

 

Kopiowanie bez zgody autora ZABRONIONE.